FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सार्वजनिक-निजी साझेदारी योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 06/16/2019 - 13:10 PDF icon सार्वजनिक-निजी साझेदारी योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५
विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/16/2019 - 13:05 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५
मर्मत संभार कोष संचालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/16/2019 - 13:04 PDF icon मर्मत संभार कोष संचालन कार्यविधि, २०७५
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधी २०७६ ७५/७६ 06/16/2019 - 12:51 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधी २०७६
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन छथर जोरपाटी -२०७५ ७५/७६ 06/16/2019 - 12:47 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन छथर जोरपाटी -२०७५.pdf
आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने सम्बन्धी सामान्य मापदण्ड, -२०७५ ७५/७६ 06/16/2019 - 12:45 PDF icon आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने सम्बन्धी सामान्य मापदण्ड, -२०७५
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/12/2019 - 11:33 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
स्थानीय तह कृषि तथा पशुपन्छि मत्स्य प्रसार कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 03/22/2019 - 14:07 PDF icon स्थानीय तह कृषि तथा पशुपन्छि मत्स्य प्रसार कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५
समूह/समिति गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५ ७५/७६ 12/21/2018 - 13:04 PDF icon समूह/समिति गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५
कृषि कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 10/08/2018 - 12:31 PDF icon कृषि कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ छथर जोरपाटी गाउँपालिका.pdf

Pages