FAQs Complain Problems

छथर जोरपाटी गाउँपालिकाबाट प्रवाह गरिएको सेवा प्रति तपाइको धारणा के छ?

राम्रो
48% (41 votes)
ठिकै
29% (25 votes)
नराम्रो
22% (19 votes)
Total votes: 85