छथर जोरपाटी गाउँपालिकाबाट प्रवाह गरिएको सेवा प्रति तपाइको धारणा के छ?

राम्रो
38% (15 votes)
ठिकै
48% (19 votes)
नराम्रो
15% (6 votes)
Total votes: 40