FAQs Complain Problems

छथर जोरपाटी गाउँपालिकाबाट प्रवाह गरिएको सेवा प्रति तपाइको धारणा के छ?

राम्रो
45% (21 votes)
ठिकै
40% (19 votes)
नराम्रो
15% (7 votes)
Total votes: 47