FAQs Complain Problems

छथर जोरपाटी गाउँपालिकाबाट प्रवाह गरिएको सेवा प्रति तपाइको धारणा के छ?

राम्रो
48% (51 votes)
ठिकै
26% (28 votes)
नराम्रो
25% (27 votes)
Total votes: 106