FAQs Complain Problems

छथर जोरपाटी गाउँपालिकाबाट प्रवाह गरिएको सेवा प्रति तपाइको धारणा के छ?

राम्रो
46% (29 votes)
ठिकै
35% (22 votes)
नराम्रो
19% (12 votes)
Total votes: 63