FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको स्थानीय पूर्वाधार विकास सम्बन्धी ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/27/2018 - 14:08 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको स्थानीय पूर्वाधार विकास सम्बन्धी ऐन, २०७५
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको स्थानीय तह सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/27/2018 - 14:08 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको स्थानीय तह सहकारी ऐन, २०७५
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफार्इ ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/27/2018 - 14:03 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफार्इ ऐन, २०७५
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/27/2018 - 14:02 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४ ७५/७६ 08/23/2018 - 10:58 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको बार्षिक बजेट,नीति तथा कार्यक्रम २०७५ ७५/७६ 08/21/2018 - 14:52 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको बार्षिक बजेट,नीति तथा कार्यक्रम २०७५
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 08/21/2018 - 14:51 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५
गाउँ सभा सँचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 02/14/2018 - 11:03 PDF icon गाउँ सभा सँचालन कार्यविधि २०७४.pdf
आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 02/14/2018 - 10:59 PDF icon आर्थिक ऐन २०७४.pdf
भवन निर्माण मापदण्ड २०७४ ७४/७५ 02/07/2018 - 14:59 PDF icon भवन निर्माण मापदण्ड 2074.pdf

Pages