FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

खर्चको फाँटवारी २०७८ भदौ महिना

७८-७९ 09/21/2021 - 16:56 PDF icon खर्चको फाँटवारी २०७८ भदौ महिना

संक्षिप्त विवरण

७८-७९ 09/21/2021 - 16:55 PDF icon संक्षिप्त विवरण

आम्दानी प्रतिवेदन आ.व २०७८।०७९ भदौ महिना

७८-७९ 09/21/2021 - 16:54 PDF icon आम्दानी प्रतिवेदन आ.व २०७८।०७९ भदौ महिना

आय व्ययको विवरण २०७८।०४।०१-२०७८।०५।३१ सम्म

७८-७९ 09/21/2021 - 16:54 PDF icon आय व्ययको विवरण २०७८।०४।०१-२०७८।०५।३१ सम्म

आ.व. २०७८।०७९ को बजेट वक्तव्य

७७/७८ 06/24/2021 - 21:12 PDF icon आ.व. २०७८।०७९ को बजेट वक्तव्य

आय व्ययको विवरण आ.व २०७७-०७८ अवधी २०७७।०४।०१-२०७८।०२।२६

७७/७८ 06/11/2021 - 11:25 PDF icon आय व्ययको विवरण आ.व २०७७-०७८ अवधी २०७७।०४।०१-२०७८।०२।२६

बजेट उपशिर्षगत बजेट तथा खर्च आ.व २०७७-०७८ अवधी २०७७।०४।०१-२०७८।०२।२६

७७/७८ 06/11/2021 - 11:24 PDF icon बजेट उपशिर्षगत बजेट तथा खर्च आ.व २०७७-०७८ अवधी २०७७।०४।०१-२०७८।०२।२६

खर्चको फाँटवारी २०७८ जेष्ठ महिना

७७/७८ 06/11/2021 - 11:23 PDF icon खर्चको फाँटवारी २०७८ जेष्ठ महिना

चौमासिक खर्च अवधि २०७७।०८।०१ - २०७७।११।२९

७७/७८ 04/30/2021 - 13:58 PDF icon चौमासिक खर्च अवधि २०७७।०८।०१ - २०७७।११।२९

चौमासिक खर्च अवधि २०७७।०४।०१ - २०७७।०७।०१

७७/७८ 04/30/2021 - 13:58 PDF icon चौमासिक खर्च अवधि २०७७।०४।०१ - २०७७।०७।०१

Pages