FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०।०८१ भाद्र महिनाको मासिक प्रतिवेदन ।

८०/८१ 09/27/2023 - 14:19 PDF icon आ.व. २०८०।०८१ भाद्र महिनाको मासिक प्रतिवेदन ।.pdf

आ.व. २०७९।०८० को आर्थिक विवरण ।

८०/८१ 08/19/2023 - 15:22 PDF icon आ.व. २०७९।०८० को आर्थिक विवरण ।

जेठ महिना सम्मको वित्तीय विवरण ।

७९/८० 06/21/2023 - 17:07 PDF icon जेठ महिना सम्मको वित्तीय विवरण पेश गरिएको बारे ।

वैशाख महिना सम्मको वित्तीय विवरण ।

७९/८० 05/22/2023 - 16:42 PDF icon वैशाख महिना सम्मको वित्तीय विवरण ।.pdf

चैत्र महिनासम्मको वित्तीय विवरण ।

७९/८० 04/19/2023 - 15:47 PDF icon चैत्र महिनासम्मको वित्तीय विवरण ।

आ.व २०७९-०८० को दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन ।

७९/८० 03/27/2023 - 09:18 PDF icon आ.व २०७९-०८० को दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन ।

माघ महिना सम्मको वित्तीय विवरण l

७९/८० 02/23/2023 - 15:57 PDF icon माघ महिना सम्मको वित्तीय विवरण l.pdf

आ.व. २०७९/०८० को पुष महिनाको वित्तीय विवरण पेश गरिएको सम्बन्धमा ।

७९/८० 01/20/2023 - 22:48 PDF icon आ.व. २०७९/०८० को पुष महिनाको वित्तीय विवरण पेश गरिएको सम्बन्धमा ।

मंसिर महिनासम्मको वित्तीय विवरण ।

७९/८० 12/26/2022 - 10:58 PDF icon मंसिर महिनासम्मको वित्तीय विवरण ।

आ.व. २०७९-०८० को प्रथम चौमासिक विवरण ।

७९/८० 11/30/2022 - 16:08 PDF icon आ.व. २०७९-०८० को प्रथम चौमासिक विवरण ।

Pages