FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्तिक महिनाको खर्चको फाँटवारी ।

७८-७९ 11/17/2021 - 13:33 PDF icon कार्तिक महिनाको खर्चको फाँटवारी ।

कार्तिक महिनाको आय व्यय विवरण ।

७८-७९ 11/17/2021 - 13:32 PDF icon कार्तिक महिनाको आय व्यय विवरण ।

आ.व २०७८-०८९ को प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन

७८-७९ 11/17/2021 - 13:30 PDF icon आ.व २०७८-०८९ को प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन ।

२०७८ आश्‍विन महिनाको आम्दानी प्रतिवेदन, खर्चको फाँटवारी आदी ।

७८-७९ 11/15/2021 - 15:31 PDF icon २०७८ आश्‍विन महिनाको आम्दानी प्रतिवेदन, खर्चको फाँटवारी आदी ।

खर्चको फाँटवारी २०७८ भदौ महिना

७८-७९ 09/21/2021 - 16:56 PDF icon खर्चको फाँटवारी २०७८ भदौ महिना

संक्षिप्त विवरण

७८-७९ 09/21/2021 - 16:55 PDF icon संक्षिप्त विवरण

आम्दानी प्रतिवेदन आ.व २०७८।०७९ भदौ महिना

७८-७९ 09/21/2021 - 16:54 PDF icon आम्दानी प्रतिवेदन आ.व २०७८।०७९ भदौ महिना

आय व्ययको विवरण २०७८।०४।०१-२०७८।०५।३१ सम्म

७८-७९ 09/21/2021 - 16:54 PDF icon आय व्ययको विवरण २०७८।०४।०१-२०७८।०५।३१ सम्म

आ.व. २०७८।०७९ को बजेट वक्तव्य

७७/७८ 06/24/2021 - 21:12 PDF icon आ.व. २०७८।०७९ को बजेट वक्तव्य

आय व्ययको विवरण आ.व २०७७-०७८ अवधी २०७७।०४।०१-२०७८।०२।२६

७७/७८ 06/11/2021 - 11:25 PDF icon आय व्ययको विवरण आ.व २०७७-०७८ अवधी २०७७।०४।०१-२०७८।०२।२६

Pages