FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व २०७९-०८० को दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन ।

७९/८० 03/27/2023 - 09:18 PDF icon आ.व २०७९-०८० को दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन ।

माघ महिना सम्मको वित्तीय विवरण l

७९/८० 02/23/2023 - 15:57 PDF icon माघ महिना सम्मको वित्तीय विवरण l.pdf

आ.व. २०७९/०८० को पुष महिनाको वित्तीय विवरण पेश गरिएको सम्बन्धमा ।

७९/८० 01/20/2023 - 22:48 PDF icon आ.व. २०७९/०८० को पुष महिनाको वित्तीय विवरण पेश गरिएको सम्बन्धमा ।

मंसिर महिनासम्मको वित्तीय विवरण ।

७९/८० 12/26/2022 - 10:58 PDF icon मंसिर महिनासम्मको वित्तीय विवरण ।

आ.व. २०७९-०८० को प्रथम चौमासिक विवरण ।

७९/८० 11/30/2022 - 16:08 PDF icon आ.व. २०७९-०८० को प्रथम चौमासिक विवरण ।

त्रैमासिक आय व्ययको विवरण

७९/८० 11/04/2022 - 14:55 PDF icon त्रैमासिक आय व्ययको विवरण आ.व. २०७९-०८०.pdf

२०७८ चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी तथा आय व्यय विवरण ।

७८-७९ 04/19/2022 - 15:54 PDF icon २०७८ चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी तथा आय व्यय विवरण ।

आ.व २०७८-०८९ को दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन र खर्चको फाँटवारी ।

७८-७९ 03/21/2022 - 16:33 PDF icon आ.व २०७८-०८९ को दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन र खर्चको फाँटवारी ।

२०७८ फाल्गुन महिनाको खर्चको फाँटवारी तथा आय व्यय विवरण ।

७८-७९ 03/21/2022 - 16:28 PDF icon २०७८ फाल्गुन महिनाको खर्चको फाँटवारी तथा आय व्यय विवरण ।

२०७८ माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी तथा आय व्यय विवरण ।

७८-७९ 02/18/2022 - 10:58 PDF icon २०७८ माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी तथा आय व्यय विवरण ।

Pages