FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७८ चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी तथा आय व्यय विवरण ।

७८-७९ 04/19/2022 - 15:54 PDF icon २०७८ चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी तथा आय व्यय विवरण ।

आ.व २०७८-०८९ को दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन र खर्चको फाँटवारी ।

७८-७९ 03/21/2022 - 16:33 PDF icon आ.व २०७८-०८९ को दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन र खर्चको फाँटवारी ।

२०७८ फाल्गुन महिनाको खर्चको फाँटवारी तथा आय व्यय विवरण ।

७८-७९ 03/21/2022 - 16:28 PDF icon २०७८ फाल्गुन महिनाको खर्चको फाँटवारी तथा आय व्यय विवरण ।

२०७८ माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी तथा आय व्यय विवरण ।

७८-७९ 02/18/2022 - 10:58 PDF icon २०७८ माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी तथा आय व्यय विवरण ।

२०७८ पुष महिनाको खर्चको फाँटवारी तथा आय व्यय विवरण ।

७८-७९ 01/16/2022 - 13:40 PDF icon २०७८ पुष महिनाको खर्चको फाँटवारी तथा आय व्यय विवरण ।

२०७८ मंसिर महिनाको खर्चको फाँटवारी तथा आय व्यय विवरण

७८-७९ 12/18/2021 - 09:33 PDF icon संक्षिप्त विवरण आ.व २०७८-०७९, PDF icon बजेट उपशीर्षकगत बजेट तथा खर्च (अवधी २०७८ साउन १ देखि मंसिर मसान्त सम्म), PDF icon आम्दानी प्रतिवेदन २०७८ मंसिर महिना, PDF icon आय व्ययको विवरण (अवधी २०७८ साउन १ देखि मंसिर मसान्त सम्म), PDF icon चालू खर्चको फाँटवारी २०७८ साल मंसिर महिना, PDF icon पूँजीगत खर्चको फाँटवारी २०७८ साल मंसिर महिना

कार्तिक महिनाको खर्चको फाँटवारी ।

७८-७९ 11/17/2021 - 13:33 PDF icon कार्तिक महिनाको खर्चको फाँटवारी ।

कार्तिक महिनाको आय व्यय विवरण ।

७८-७९ 11/17/2021 - 13:32 PDF icon कार्तिक महिनाको आय व्यय विवरण ।

आ.व २०७८-०८९ को प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन

७८-७९ 11/17/2021 - 13:30 PDF icon आ.व २०७८-०८९ को प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन ।

२०७८ आश्‍विन महिनाको आम्दानी प्रतिवेदन, खर्चको फाँटवारी आदी ।

७८-७९ 11/15/2021 - 15:31 PDF icon २०७८ आश्‍विन महिनाको आम्दानी प्रतिवेदन, खर्चको फाँटवारी आदी ।

Pages