FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 08/21/2020 - 13:03 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 08/21/2020 - 13:00 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ ७६/७७ 04/19/2020 - 18:28 PDF icon असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६।०७७ ७६/७७ 03/18/2020 - 12:55 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६।०७७
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४ (तेस्रो संशोधन २०७६ सहित) ७६/७७ 03/18/2020 - 12:54 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४ (तेस्रो संशोधन २०७६ सहित)
बसाइसरी जानेलाई वाई वाई आउनेलाई दुहुना एक गाई कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 12/19/2019 - 16:59 PDF icon बसाइसरी जानेलाई वाई वाई आउनेलाई दुहुना एक गाई कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७६
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 06/16/2019 - 13:58 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५
ग्रामिण कुखुरा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 06/16/2019 - 13:54 PDF icon ग्रामिण कुखुरा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/16/2019 - 13:45 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, २०७५
राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 06/16/2019 - 13:39 PDF icon राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४

Pages