FAQs Complain Problems

समाचारः

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको औधोगीक व्यवसाय प्रबर्द्धन ‌ऐन, २०७६ ७६/७७ 04/13/2021 - 09:24 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको औधोगीक व्यवसाय प्रबर्द्धन ‌ऐन, २०७६
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ७६/७७ 04/13/2021 - 09:24 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७६
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको सामाजिक संस्था ऐन, २०७६ ७६/७७ 04/13/2021 - 09:21 PDF icon 9. सामाजिक संस्था ऐन, २०७६.pdf
आर्थिक ऐन, २०७७।०७८ प्रथम शंसोधन ७७/७८ 04/01/2021 - 18:11 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७७।०७८ प्रथम शंसोधन
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 08/21/2020 - 13:03 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 08/21/2020 - 13:00 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ ७६/७७ 04/19/2020 - 18:28 PDF icon असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६।०७७ ७६/७७ 03/18/2020 - 12:55 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६।०७७
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४ (तेस्रो संशोधन २०७६ सहित) ७६/७७ 03/18/2020 - 12:54 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४ (तेस्रो संशोधन २०७६ सहित)
बसाइसरी जानेलाई वाई वाई आउनेलाई दुहुना एक गाई कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 12/19/2019 - 16:59 PDF icon बसाइसरी जानेलाई वाई वाई आउनेलाई दुहुना एक गाई कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७६

Pages