FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन आ.व. २०८०/०८१ ८०/८१ 07/19/2023 - 12:33 PDF icon 2. विनियोजन ऐन २०८०।०८१ राजपत्र फाइनल .pdf
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७५ को दोस्रो संशोधन २०७९ ७९/८० 08/01/2022 - 16:57 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७५ को दोस्रो संशोधन २०७९ ।, PDF icon स्थानीय शिक्षा ऐन २०७५
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 13:10 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७९ small.pdf
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 13:10 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७९।०८० अफलोड.pdf
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ ७८-७९ 07/22/2021 - 13:28 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ ७८-७९ 07/22/2021 - 11:41 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको औधोगीक व्यवसाय प्रबर्द्धन ‌ऐन, २०७६ ७६/७७ 04/13/2021 - 09:24 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको औधोगीक व्यवसाय प्रबर्द्धन ‌ऐन, २०७६
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ७६/७७ 04/13/2021 - 09:24 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७६
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको सामाजिक संस्था ऐन, २०७६ ७६/७७ 04/13/2021 - 09:21 PDF icon 9. सामाजिक संस्था ऐन, २०७६.pdf
आर्थिक ऐन, २०७७।०७८ प्रथम शंसोधन ७७/७८ 04/01/2021 - 18:11 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७७।०७८ प्रथम शंसोधन

Pages