FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ ७८-७९ 07/22/2021 - 13:28 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ ७८-७९ 07/22/2021 - 11:41 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको औधोगीक व्यवसाय प्रबर्द्धन ‌ऐन, २०७६ ७६/७७ 04/13/2021 - 09:24 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको औधोगीक व्यवसाय प्रबर्द्धन ‌ऐन, २०७६
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ७६/७७ 04/13/2021 - 09:24 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७६
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको सामाजिक संस्था ऐन, २०७६ ७६/७७ 04/13/2021 - 09:21 PDF icon 9. सामाजिक संस्था ऐन, २०७६.pdf
आर्थिक ऐन, २०७७।०७८ प्रथम शंसोधन ७७/७८ 04/01/2021 - 18:11 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७७।०७८ प्रथम शंसोधन
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 08/21/2020 - 13:03 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 08/21/2020 - 13:00 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ ७६/७७ 04/19/2020 - 18:28 PDF icon असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६।०७७ ७६/७७ 03/18/2020 - 12:55 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६।०७७

Pages