FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सडक निर्माण सम्वन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

७८-७९ 10/11/2021 - 07:47

आसयको सूचना

७८-७९ 09/30/2021 - 14:35

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८-७९ 09/17/2021 - 13:08

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्वन्धी सूचना

७८-७९ 09/17/2021 - 07:37 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्वन्धी सूचना

बोलपत्र सम्वन्धी सूचना सच्याइएको वारे ।

७७/७८ 07/04/2021 - 14:43

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 07/01/2021 - 18:06

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (फलैचा सल्ले मुर्तिढुंगा सडक स्तरोन्नती Phase III)

७७/७८ 06/29/2021 - 12:17

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 06/29/2021 - 10:31

आशय पत्र तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धी सूचना

७७/७८ 06/24/2021 - 07:36

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 06/21/2021 - 17:57

Pages