FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दि दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 11/23/2020 - 16:10

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 11/03/2020 - 14:09

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 11/01/2020 - 16:05

Invitation for Online BID

७७/७८ 10/22/2020 - 15:26

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसय सम्वन्धी सूचना

७७/७८ 10/13/2020 - 14:50

औषधि तथा मेशिनरी औजार खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्वन्धी सूचना

७७/७८ 10/02/2020 - 11:04

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसय सम्वन्धी सूचना

७७/७८ 10/01/2020 - 18:02

दरभाउपत्र आह्वान रद्द सम्वन्धी सूचना

७७/७८ 09/28/2020 - 11:40

दरभाउ पत्र आह्वान सम्वन्धी सूचना

७७/७८ 09/25/2020 - 11:30

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । २०७७-०६-०४

७७/७८ 09/21/2020 - 10:22

Pages