FAQs Complain Problems

समाचारः

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र सम्वन्धी सूचना सच्याइएको वारे ।

७७/७८ 07/04/2021 - 14:43

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 07/01/2021 - 18:06

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (फलैचा सल्ले मुर्तिढुंगा सडक स्तरोन्नती Phase III)

७७/७८ 06/29/2021 - 12:17

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 06/29/2021 - 10:31

आशय पत्र तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धी सूचना

७७/७८ 06/24/2021 - 07:36

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 06/21/2021 - 17:57

शिलबन्दि दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 06/17/2021 - 15:48

शिलबन्दि दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । (सरस्वती मा.वि. तांखुवा)

७७/७८ 06/17/2021 - 15:44

पुस्तक आपूर्तिका लागि सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्वन्धी सूचना

७७/७८ 06/17/2021 - 12:11

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्वन्धी सूचना

७७/७८ 06/11/2021 - 14:51

Pages