FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७७।१०।१४

७७/७८ 01/27/2021 - 15:16

Invitation for Online BID

७७/७८ 12/04/2020 - 13:08

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । २०७७।०८।१८

७७/७८ 12/03/2020 - 14:03

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 11/27/2020 - 11:07

शिलबन्दि दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 11/23/2020 - 16:10

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 11/03/2020 - 14:09

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 11/01/2020 - 16:05

Invitation for Online BID

७७/७८ 10/22/2020 - 15:26

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसय सम्वन्धी सूचना

७७/७८ 10/13/2020 - 14:50

औषधि तथा मेशिनरी औजार खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्वन्धी सूचना

७७/७८ 10/02/2020 - 11:04

Pages