FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Sealed Quotation

७८-७९ 01/18/2022 - 12:09

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८-७९ 01/02/2022 - 22:12

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्वन्धी सूचना

७८-७९ 01/02/2022 - 22:08 PDF icon jasta pata.pdf

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्वन्धी सूचना

७८-७९ 12/23/2021 - 16:06

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्वन्धी सूचना

७८-७९ 12/10/2021 - 11:12 PDF icon Asphalt aashaya final approved.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तथा आशय पत्र सम्वन्धी सूचना

७८-७९ 11/29/2021 - 12:28 PDF icon Asphalt aashaya suchana.pdf

Invitation For Online BID

७८-७९ 11/25/2021 - 15:06

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (त्रिशुले हात्तिखर्क सडक स्तरोन्नती)

७८-७९ 11/22/2021 - 15:22

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८-७९ 11/19/2021 - 13:36

सडक निर्माण सम्वन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

७८-७९ 10/11/2021 - 07:47

Pages