FAQs Complain Problems

समाचारः

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 08/28/2020 - 11:41

Invitation For Online Bid

७७/७८ 08/07/2020 - 11:36

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 07/16/2020 - 16:11

राहत सामाग्री आपुर्तिको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 06/29/2020 - 18:49

बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको जानकारी प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 06/23/2020 - 11:21

राहत सामाग्री आपुर्तिको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 06/16/2020 - 11:47

सूचना सच्याइएको बारे ।

७६/७७ 06/02/2020 - 12:28

फलफुल विरूवा खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७६/७७ 05/21/2020 - 16:00 PDF icon फलफुल विरूवा खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 04/05/2020 - 16:35

Invitation for Online Quotation

७६/७७ 03/18/2020 - 13:16 PDF icon Invitation for online Quotation.pdf

Pages