FAQs Complain Problems

विभिन्न अनुदानको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

५० % अनुदानमा किवी विरूवा वितरण कार्यक्रम ।छुर्पी प्रवर्द्धन कार्यक्रमतरकारी वालीको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम ।
दुध मिसन अन्तरगत भैसी प्रवर्द्धन कार्यक्रममत्स्यपालन पोखरी निर्माण तथा माछा भुरा अनुदान वितरण कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।मध्यम प्रविधियुक्त बहुउद्धेश्यीय फलफुल नर्सरी स्थापना कार्यक्रम ।
मासु पसल निर्माण सम्बन्धी यूवा लक्षित कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: