ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने सम्बन्धी सामान्य मापदण्ड, -२०७५ ७५/७६ 06/16/2019 - 12:45 PDF icon आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने सम्बन्धी सामान्य मापदण्ड, -२०७५
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/12/2019 - 11:33 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
स्थानीय तह कृषि तथा पशुपन्छि मत्स्य प्रसार कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 03/22/2019 - 14:07 PDF icon स्थानीय तह कृषि तथा पशुपन्छि मत्स्य प्रसार कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५
समूह/समिति गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५ ७५/७६ 12/21/2018 - 13:04 PDF icon समूह/समिति गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५
कृषि कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 10/08/2018 - 12:31 PDF icon कृषि कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ छथर जोरपाटी गाउँपालिका.pdf
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको स्थानीय पूर्वाधार विकास सम्बन्धी ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/27/2018 - 14:08 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको स्थानीय पूर्वाधार विकास सम्बन्धी ऐन, २०७५
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको स्थानीय तह सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/27/2018 - 14:08 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको स्थानीय तह सहकारी ऐन, २०७५
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफार्इ ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/27/2018 - 14:03 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफार्इ ऐन, २०७५
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/27/2018 - 14:02 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४ ७५/७६ 08/23/2018 - 10:58 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४

Pages