ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ सभा सँचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 02/14/2018 - 11:03 PDF icon गाउँ सभा सँचालन कार्यविधि २०७४.pdf
आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 02/14/2018 - 10:59 PDF icon आर्थिक ऐन २०७४.pdf
भवन निर्माण मापदण्ड २०७४ ७४/७५ 02/07/2018 - 14:59 PDF icon भवन निर्माण मापदण्ड 2074.pdf
बैठक संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 02/07/2018 - 14:57 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
टोल विकास स‌स्था विधान २०७४ ७४/७५ 02/07/2018 - 14:56 PDF icon टोल विकास स‌स्था विधान 2074.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावलि २०७४ ७४/७५ 02/07/2018 - 14:54 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावलि 2074.pdf
कार्य विभाजन नियमावलि २०७४ ७४/७५ 02/07/2018 - 14:53 PDF icon कार्य विभाजन नियमावलि 2074.pdf
युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 02/07/2018 - 12:16 PDF icon युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७४.pdf
अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर तथा पारिवारीक स्तरमा पोषण सुरक्षाको लागी साना किसान लक्षित ग्रामिण कुखुरा प्रबर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 02/02/2018 - 14:27 PDF icon अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर तथा पारिवारीक स्तरमा पोषण सम्बन्धी २०७४.pdf
पशु सेवा शाखा - मध्य पहाडी लोक मार्ग तथा हुलाकी मार्गका बजार लक्षित एकीकृत दुग्ध उत्पादन प्रबर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 02/02/2018 - 13:23 PDF icon मध्य पहाडी लोक मार्ग तथा हुलाकी मार्गका बजार लक्षित एकीकृत दुग्ध उत्पादन प्रबर्द्धन.pdf

Pages