ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४ ७५/७६ 08/23/2018 - 10:58 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको बार्षिक बजेट,नीति तथा कार्यक्रम २०७५ ७५/७६ 08/21/2018 - 14:52 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको बार्षिक बजेट,नीति तथा कार्यक्रम २०७५
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 08/21/2018 - 14:51 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५
गाउँ सभा सँचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 02/14/2018 - 11:03 PDF icon गाउँ सभा सँचालन कार्यविधि २०७४.pdf
आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 02/14/2018 - 10:59 PDF icon आर्थिक ऐन २०७४.pdf
भवन निर्माण मापदण्ड २०७४ ७४/७५ 02/07/2018 - 14:59 PDF icon भवन निर्माण मापदण्ड 2074.pdf
बैठक संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 02/07/2018 - 14:57 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
टोल विकास स‌ंस्था गठन सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 02/07/2018 - 14:56 PDF icon टोल विकास स‌ंस्था गठन सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४
गाउँ कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावलि २०७४ ७४/७५ 02/07/2018 - 14:54 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावलि 2074.pdf
कार्य विभाजन नियमावलि २०७४ ७४/७५ 02/07/2018 - 14:53 PDF icon कार्य विभाजन नियमावलि 2074.pdf

Pages