छथर जोरपाटी गाउँपालिकाबाट प्रवाह गरिएको सेवा प्रति तपाइको धारणा के छ?

राम्रो
37% (10 votes)
ठिकै
44% (12 votes)
नराम्रो
19% (5 votes)
Total votes: 27