छथर जोरपाटी गाउँपालिकाबाट प्रवाह गरिएको सेवा प्रति तपाइको धारणा के छ?

राम्रो
35% (7 votes)
ठिकै
50% (10 votes)
नराम्रो
15% (3 votes)
Total votes: 20