छथर जोरपाटी गाउँपालिकाबाट प्रवाह गरिएको सेवा प्रति तपाइको धारणा के छ?

राम्रो
36% (12 votes)
ठिकै
48% (16 votes)
नराम्रो
15% (5 votes)
Total votes: 33