छथर जोरपाटी गाउँपालिकाबाट प्रवाह गरिएको सेवा प्रति तपाइको धारणा के छ?

राम्रो
36% (13 votes)
ठिकै
47% (17 votes)
नराम्रो
17% (6 votes)
Total votes: 36