छथर जोरपाटी गाउँपालिकाबाट प्रवाह गरिएको सेवा प्रति तपाइको धारणा के छ?

राम्रो
39% (7 votes)
ठिकै
50% (9 votes)
नराम्रो
11% (2 votes)
Total votes: 18