छथर जोरपाटी गाउँपालिकाबाट प्रवाह गरिएको सेवा प्रति तपाइको धारणा के छ?

राम्रो
39% (9 votes)
ठिकै
43% (10 votes)
नराम्रो
17% (4 votes)
Total votes: 23