छथर जोरपाटी गाउँपालिकाबाट प्रवाह गरिएको सेवा प्रति तपाइको धारणा के छ?

राम्रो
46% (6 votes)
ठिकै
46% (6 votes)
नराम्रो
8% (1 vote)
Total votes: 13