रेविज खोप शिविरमा सहभागी प्राविधिक कर्माचारीहरु समेत कार्यक्रमकाे केही झलक